COPAL SPRAY-AEROSOL

Adhezní plastické mazivo pro vysoké zatížení, pro otevřené převody, klouby, a mazání kabelů.

Normy & homologace

Mezinárodní klasifikace

  • NLGI Grade : 1

Specifikace výrobců

  • Approved :
    KARL MAYER : KARL MAYER
    SMS : SMS

Popis produktu

COPAL SPRAY obsahuje velké množství pevných maziv, jež zvyšují odolnost
vůči velkému zatížení a rázům
Volba optimálního zpevňovadla a základového oleje v kombinaci se strukturou a zrnitostí pevných maziv zajišťuje :
- velmi dobré vysokotlaké, antikorozivní a protioděrové vlastnosti
- vysokou odolnost vůči účinkům vody
- výborné nízkoteplotní vlastnosti
- vysokou odolnost vůči stárnutí
- snadnou aplikaci ve formě spreje
- jedná se o výrobek chránící ozonovou vrstvu (hnací plyn CO2)